هفت شهر عشق

  

  هفت شهر عشق :                                                      

  عاشقت هستم تو ای معبود من  

  عشق تو  تاری بود  بر   پود  من  

  می پرستم من تو را  ديوانه  وار  

  گرد شمعت جان دهم پروانه وار   

  تو مرا در بی کسی همدم شدی  

  در  شب  تنهاييم  محرم   شدی  

  از تو  روياهای   من  معنا  گرفت  

  در کنارت  قلب  من  ماوا  گرفت   

  از  نگاه   عاشقت   زيبا   شدم  

  سنگ بودم از  تو من ديبا  شدم   

  قامتم در هم شکست از بار غم   

  با تو  پيوستم  دگر  باره  به  هم   

  با تو گشتم هفت شهر عشق را   

  يافتم  من  در  تو  بحر  عشق  را   

Ciel0015.gifدل من دیگه خطا نکن با غریبه ها وفا نکن
زندگی رو باختی دل من مردم و شناختی دل من
Ciel0015.gifزندگی رو باختی دل من مردم و شناختی دل من
تا به کی سرابا حقیقتی تا به کی خراب محبتی
همنشین اینو اون میشی خسته و بریشون خون میشی Ciel0015.gif
دشت بخت تو کویر میشه مرغ آرزوت اسیر میشه
Ciel0015.gifساکت وصبوری دل من مثه غوف کوری دل من
ساکت وصبوری دل من مثه غوف کوری دل من
زندگی رو باختی دل من مردم و شناختی دل من Ciel0015.gif
Ciel0015.gifتوی خون نشستی دل من بی صدا شکستی دل من


 

Ciel0015.gif  سلام !Ciel0015.gif

 

 

 

بمان برای من بمانCiel0015.gif

  دو چشمت آسمان من Ciel0015.gif

      ببين ترانه وفا نشسته بر لبان منCiel0015.gif

          بيا که جز تو ... ندارم آرزو به سرCiel0015.gif

              سفر نکن بيا مرا به شهر آرزو ببر Ciel0015.gif

                  بيا که با تو زنده ام اميد و آرزوی من Ciel0015.gif

                       ببين که بی تو خسته ام Ciel0015.gif

                           بيا بيا به سوی من Ciel0015.gif

                              بيا بيا ...Ciel0015.gif

                             بمان برای من بمان

                          اميد دلنواز من بگو به من بگو به منCiel0015.gif

                       چراتو خسته ای ز من بيا که جز تو ... ندارم آرزو به سرCiel0015.gif

                    سفر نکن بيا مرا به شهر آرزو ببر

              درانتظار ديدنت به دشت غم نشسته ام Ciel0015.gif

        رها مکن دل مرا بيا که دل شکسته ام Ciel0015.gif

    بيا که ...060104_emZ2_prv.gif

Ciel0015.gifاز خويش خانه و سرپناهي ندارم و باور كن كه به همه عمر در آرزوي آن هم نبوده ام اما در عمق آرزوي من است كه در دل تو خانه اي داشته باشمCiel0015.gif اگر چه به مساحت يك قلبCiel0015.gif . پنجــره اي دارم به وسعت دلهــاي پـاك كه شيـشه هاي Ciel0015.gifرنگارنگش به سوي تو و دنياي تو مي نگرم و چون تو را دارم ، همه دارم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ciel0015.gif

اگر سراسر گيتي از آن من بود و خداي ناخواسته تو نبودي .Ciel0015.gif عرصه گيتي در ديده ام زندان بود ، نه زندان ، كه گورستان .Ciel0015.gif

 

    Ciel0015.gif اي نازنين !Upgrade your email with 1000's of emoticon icons   Ciel0015.gif     اي بهترين !Ciel0015.gifUpgrade your email with 1000's of emoticon icons         اي عزيزترين !Upgrade your email with 1000's of emoticon iconsCiel0015.gif

 

شاديهايت را با خود به خلوت خويش ببر Ciel0015.gif، ولي غمت را با من قسمت كن . اما Ciel0015.gifبدان ، پيش از آنكه غمت را با من قسمت كني ، من بار غمت را بردوش دل داشته ام چرا

 

/ 0 نظر / 28 بازدید