سه نقطه...

... نشسته بودم...                  به خودم فکر کردم...                                       به تو فکر کردم...                                                         حتی به خدا هم که.............فکر کردم...                                                                            فکر                                                                                فکر                                                                                     فکر... ميدونی به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

صداقت

صداقت و راستي را               از آينه بايد آموخت                      كه حقيقت هر چيزي راآنگونه كه هست               برمي تاباند                        ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
بهمن 84
14 پست
دی 84
26 پست
آذر 84
38 پست
وبلاگ
85 پست