زيباترين احساس من توای

لحظه ديدن تو لحظه پرواز  است  

واسه پر کشيدنم بالهايم باز است

شور و شوق از دل من جاري است

 شوق ديدار تو پرواز من است  

 اي كاش از همان ابتدا آدم ها مي آموختند كه
    عشق برترين هنر زندگي ست،
    به جادو مي ماند و معجزه مي كند!
    اي كاش مي آموختند كه عشق را بايد كشف كرد،
    بايد براي كشف آن زحمت كشيد،
    بايد به ژرفاي آن رفت و شيوه هاي آن را آموخت!
    عشق، هنر است.
    عشق ورزيدن، مهارت نيست،
    بلكه امكاني بالقوه در همگان است؛
    به همين سبب اميد آن هست كه
    روزي همگان به بلنداي بلند عشق صعود كنند.
    در واقع تنها در چنان روزي ست كه
    انسانيت حقيقي زاده مي شود.
    ما هنوز پيش از آن واقعه ي عظيم زندگي مي كنيم.
    آن واقعه ي بزرگ و باشكوه هنوز روي نداده است.

 

 

  
نویسنده : kemya love ; ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٤