امان ازحرف مردم

آدمی اگر پيامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نيست، زيرا :
 
اگر بسيار كار كند، می‌گويند احمق است !
    اگر كم كار كند، می‌گويند تنبل است!
        اگر بخشش كند، مي‌گويند افراط مي‌كند!
             اگر جمعگرا باشد، می‌گويند بخيل است!
                 اگر ساكت و خاموش باشد می‌گويند لال است!!!
 
                  اگر زبان‌آوری كند، می‌گويند ورّاج و پرگوست ...!
                       اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گويند رياكاراست!!!
                               و اگر نكند میگويند كافراست و بی‌دين .........!!!
 
 
لذا نبايد بر حمد و ثنای مردم اعتنا كرد و جز ازخداوند نبايد ازكسی ترسيد.
 
                                                                                      "شيخ بهائی"

 

  
نویسنده : kemya love ; ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٤