دردايره قسمت ما نقطه پرگاريم

Image hosting by TinyPic

Image hosting by TinyPic

هيچ مي داني چرا چون موج
در گريز از خويشتن پيوسته مي كاهم ؟
 زان كه بر اين پرده ي تاريك اين خاموشي نزديك
 آنچه مي خواهم نمي بينم
و آنچه مي بينم نمي خواهم
 
من بی قرار عشقم
       از جونو دل نوشتم
            خونه خراب اين دل
                 اين بود سرنوشتم
                      من با تو سبزه زارم
                                 بی تو در انتظارم
                                    جونـمـو قـربــو ن ميدم
                                                دست تو می سپارم ....

دوست داشتم

نميدانستي

نمي خواستم بداني ، دوستت دارم... !
و
هرگز نمي خواهم بداني
چقدر دوستت دارم ... !
هنگامي كه در برابر ديدگانت
سيل اشك چشمانم
و
در زلال چشمان سياهت
تراته عاشقانه نگاهم
و

در تمناي نگاهت

لبريز كاسه صبرم
و
بر گونه هاي زيبايت
ارتعاش لبانم
و
در پناه دلپذيرت
تكه ضربه هاي قلبم
مشتم را باز كرد.
بر اين باور بودي
كــــــــــــــه
رسوا شدم... !
شايد
حق با تو باشد
چون دانستي
آنچه نمي خواستم بداني
امــــــــــــــــــــــــــا
يقين دارم
سوگند ميخورم
هنوز هم
و هيچگاه نخواهي دانست
كــــــــــــــــــــــــــه
چقدر دوستت دارم      
Image hosting by TinyPic
  
نویسنده : kemya love ; ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٤