تقديم به اونی که خودش می دونه

                        extinyheart.gif شبـا  کنـار پنـجـره  ،  از  منـو  قـلـب مـن  بخـون extinyheart.gif

هر وقت دلت گرفته بود ، به یـاد حـرف من بیافتextinyheart.gif

                         گفتـه بودم دوست دارم ، یه وقت نگی بهم نگفتextinyheart.gif

اشکات که خواست بارون بشه ، بدون منم دلگیرمextinyheart.gif

                          بـدون تـو  از  زنـدگی  ،  از همـه چـی  مـن سیـرمextinyheart.gif

وقتی که خوابت نمی بـرد  ، بدون منم بـی خوابـمextinyheart.gif

                          گریـه نـکـن  آخ عـزیـزم ، منـم واست بـی تـابـمextinyheart.gif

گلـه نکن از سرنوشت ، نگـو چقـدر مـا بی کسیـمextinyheart.gif

                          خودت بهـم گفتـه بـودی ، بهـم دیگه نمی رسیـمextinyheart.gif

دلتنگ شدی بـرای من ، نگاهی کن به عکس قابextinyheart.gif

                          وعده ی ما تـا همیشه ، نیمه شبـا میـون خـوابextinyheart.gif

extinyheart.gifبه سنگها كسي گفت: انسان باشيد extinyheart.gif

extinyheart.gifسنگها گفتند هنوز انقدر سخت نشده ایمextinyheart.gif

سهم کوچک من از عشقextinyheart.gif

کوچه باریکی است که به بن بست ختم میشودextinyheart.gif

تو این کوچکترین را هم از من گرفتیextinyheart.gif

من از این بن بست یک دنیای پر از شکوه عشقextinyheart.gif

برای خودم ساخته بودمextinyheart.gif

که کوچه اش پر از گلهای یاس بودextinyheart.gif

و عطر نفس های تو را می دادextinyheart.gif

تمام امیدم را در سبدی از گل و مهرextinyheart.gif

بر در خانه ات نهاده بودمextinyheart.gif

به نشانه دوستیمانextinyheart.gif

وقتی از آنجا رد شدی و بی اعتنا گذشتیextinyheart.gif

گلدان دوستیمان خود به خود افتاد و شکستextinyheart.gif

گلهای یاس روی دیوار خانه دوستیمانextinyheart.gif

همه پژمرده شدند.extinyheart.gif

دیگر عطر نفس های توextinyheart.gif

در آن کوچه نپیچیدextinyheart.gif

تا چشم باز کردم، دیدم نه از آن کوچه خبری هستextinyheart.gif

و نه از عشق من.............extinyheart.gif

با خودم گفتم، راستی بین یک کوچه ی بن بستextinyheart.gif

با عطر گلهای یاس که بوی عشق میدهدextinyheart.gif

با یک دنیای پر از هیاهوی بیگانگیextinyheart.gif

یک قدم فاصله نیستextinyheart.gif

و چقدر غم انگیز است فراموش کردنextinyheart.gif

تمام این دوستی را.. extinyheart.gif

 

  
نویسنده : kemya love ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٤