به برگ گل نوشتم که اورا دوست می دارم ولی افسوس...

hookedsm.gifhookedsm.gif

 

سكوت چقدر سخت است

كاش سكوت مي شكست

كاش دوباره تو مي‌آمدي

مثل گذشته

مثل همان روز كه آمدي

گفتي وگفتي

از هزاران جا، از اميد

خوشبختي، سعادت

اما افسوس !

تمام اينها رؤيايي بيش نبود

رؤيايي كه حالا

تبديل به كابوسي وحشتناك گشته

نمي‌دانم چه بگويم

خيلي تلخه

اما حقيقته

تو بايد بروي

تو بايد مرا ترك كني

بروي مثل باد !

اما بادي كه طوفان گشته

و مرا در خود خرد كرده

مي‌شود مگر ،

نسيم شود طوفان، گردباد

بلي مي‌شود، هر چيزي امكان دارد

كدامين جادو و طلسم ترا چنين طوفاني كرد

كه حتي پايمال شدنم را نديدي

حس نكردي

و شايد هم

حس كردي

ولي نتوانستي به عقب برگردي

و مرا بنگري !

 

 

amor4.gifamor4.gifamor4.gif

چه قدر سخت تو چشماي کسي که تمام
عشقت رو ازت دزديد
و به جاش يه زخم هميشگي رو به قلبت هديه داد زل بزني و
به جاي اينکه لبريز کينه و نفرت شي‌ ، حس کني هنوزم دوسش داري.....
چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به ديواري تکيه بدي که يه بار زير آوار غرورش
همه وجودت له شده....چه قدر سخته تو خيالت ساعتها باهاش حرف بزني
اما وقتي ديديش هيچ چيزي جز سلام نتوني بگي....چه قدر سخته وقتي

پشتت بهشه دونه هاي اشک گونه هاتو خيس کنه اما مجبور باشي بخندي
تا نفهمه هنوزم دوسش داري.......چه قدر سخته گل آرزوهاتو تو باغ ديگري ببيني
و هزار با تو خودت بشکني و اون وقت آروم زير لب بگي : گل من باغچه نو مبارک ....

 

  
نویسنده : kemya love ; ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٤