سه نقطه...

...

نشسته بودم...

                 به خودم فکر کردم...

                                      به تو فکر کردم...

                                                        حتی به خدا هم که.............فکر کردم...

                                                                           فکر

                                                                               فکر

                                                                                    فکر...

ميدونی به کجا رسيدم؟

                             به جايی که خودت ميدونی...

نوشتم...

          نوشتم...

                   نوشتم...

                            ميدونی از چی؟

                                               بازم خودت ميدونی...!

گريه کردم...

             گريه کردم...

                           گريه کردم...

                                     ميدونی واسه چی؟

                                                             بازم خودت ميدونی...!

آواز خوندم...

             ترانه گفتم...

                          درد و دل کردم...

                                           ميدونی واسه کی؟

                                                                 بازم خودت ميدونی...!

قدم زدم...

          زمزمه کردم...

                         با خش خش برگای پاييزی روی زمين افتاده؛ دنيايی داشتم...

                                                             ميدونی چه دنيايی؟

                                                                                    حتما ميدونی...!

با تموم برگای دفترچه ی خاطراتم حرف زدم...

                                                 ميدونی از چه جنسی؟

                                                                           مگه ميشه ندونی...!

...

حالا ميفهمم که تو هيچی نميدونی؟ هيچی...

                         باز هم به سه نقطه که توی جای جای دفتر زندگيم بود رسيدم!!!

                                                             فقط همين!

...

 

 Je T'aime Maman ~ Je T'aime Papa

 

 

  
نویسنده : kemya love ; ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٤