دوستت دارم تاابد

roya.jpg

نگاهي مي كني، ما رو
مگه عاشق نديدي، تو
يا شايد ديدي و
رسواترين عاشق نديدي، تو
يا ما مجنونيمو، خونه خرابي عالمي داره
يا عشقت مونده و دست از سر ما بر نمي داره
خداييش فرقي هم انگار نداره
يا اگه داره دل رسواي ما بند كرده و بازم گرفتاره

الهي دل خوشي باشه پناهت
گلاي رازقي تن پوش راهت
الهي خوش خبر باشه قناري
بخونه تا خروس خون چشم به راهت
صفاي ديدنت اي قصه نور
من و با خود ببر تا آخر دور
گلاي پيرهنت، ياس و اقاقي
بمونم منتظر، تا قصه باقی

   

نمي توانم بي عشقت
زندگي كنم...
من حتي نمي توانم
بي عشقت مردگي كنم...
نباشي...نيستم...
باشي...
در عشق تو مي سوزم و
مي سازم.........

اين دل من خون نبود
اين همه مجنون نبود
اي به رخت رو زده
اين دل من خون زده
عشق زمن ياد كند
ياد تو بر باد كند
عاشق صد ساله ات
مست در خانه ات
عاشق آن روي تو
سلسله موي تو
كاش زمن ياد كني
سلسله بر باد كني

 

حکایت حرمان... 


من دلخوشم به سوختن و دوست داشتن

            با خون دل حکایت حرمان نگاشتن

               عاشق نگشته ای وندانی چه عالمی ست

                                    از دست دوست سر به بیابان گذاشتن

گفتم ازاو هجرت کن

  مهرش زدل بیرون کنم

  وزشهر او دوری کنم

                       شاید که درمانی شود

  گفتم که دیگربس کنم

  با خود چنین وان کنم

  با هجر اومن خو کنم

                       شاید که درمانی شود

  از خود گذشتم بی خبر

  ویران شدم با یک نظر

  گفتم به دل از او گذر

                      شاید که درمانی شود

  در میکده جامی بدست

  در مسجدم جایی که هست

  دردو دوا هم با ا لهست

                     شاید که درمانی شود

  رفتم از ان راه خطا

  از خود بماندم بس جدا

  گفتم دهد یاری خدا

                   شاید که درمانی شود

  در دل غمی دارم گران

  از عشق ان سرو روان

  مشتاق او هر جا دوان

                  شاید که درمانی شود

  گفتم که من دارم فنون

  در حسرتش ماندم کنون

  ای کاش می امد جنون

                 شاید که درمانی شود

  هجرت بمن یاری نداد

  غربت بمن جایی نداد

  ماندم میان ظلم و داد

                شاید که درمانی شود

  میسم کنون درمانده ای

  از عشق او دیوانه ای

  در هر رهی اواره ای

              شاید که درمانی شود

 

                                           

  
نویسنده : kemya love ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٤