چطور می ری ازيادم نمی دانم؟

 

                             

دنيا منم خسته ازتکرارم

              

کاش با اندیشه ها بیگانه بودم

 

کاشکی دیوانه دیوانه بودم

 

کاشکی در رندی این مرد رندان

 

چاره گر با چاره ای رندانه بودم

 

کاشکی در رندی این مرد رندان

 

چاره گر با چاره ای رندانه بودم

 

کاشکی دیوانه بودم تا دلم غمگین نمیشد

 

یا چنین بر دوش صبرم بار غم سنگین نمیشد

 

من جهانی می پسندم خالی از هر ناروایی

 

دوست دارم زندگی را با صفای بی ریایی

 

کاشکی دیوانه بودم تا دلم غمگین نمیشد

 

یا چنین بر دوش صبرم بار غم سنگین نمیشد

 

                        

 

  
نویسنده : kemya love ; ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٤