باعرض سلام

باعرض سلام به خدمت دوستانم و همه وبلاک نويسان

اين وبلاک رادرست کردم اگرروزی رفتی اگر روزی نبودی بتونم باها ت حرف بزنم

که اگر روزی نباشی دلم اگرخواست چيزی بگه بتونه

اغازکسی باش که پايان تو باشد

جمله زيبايست اما اگردل بداند که تو پايانش نيستی چقد رسخت است من هيچ وقت با دلم

ازتو حرف نمی زنم چون خيلی بايد جواب پس بدم خيلی

...............حقيقت تلخ است اما نه به تلخی تنهايی                  

تنهايی سخت است اما نه به سختی جدايی 

می خواستم اسمتو روی سينه ام خال کوبی کنم

           اما ترسيدم که صدای قلبم تو رو اذيت کنه..............

http://Mohammad.CaspianBlog.Com

دوستت دارم

  
نویسنده : kemya love ; ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٤